Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Wa 1889/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-10

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr [...] Rady Gminy W. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy W.