Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

V SA/Wa 2046/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-04

Wniosek w przedmiocie: odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zobowiązania do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

V SA/Wa 1862/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-12

Wniosek w przedmiocie wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zobowiązania do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

V SA/Wa 1601/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-21

Wniosek w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy i odmowy udzielenia ochrony uzupełniającej oraz wydalenia z terytorium RP wobec stwierdzenia, że nie zachodzą okoliczności udzielenia zgody na pobyt tolerowany

IV SA/Wa 463/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-16

Wniosek w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy

IV SA/Wa 541/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-18

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

V SA/Wa 1320/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-21

Wniosek w przedmiocie: odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zobowiązania do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

IV SA/Wa 562/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-01

Wniosek w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy

V SA/Wa 752/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-01

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o nadanie statusu uchodźcy

III SA/Po 566/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-01-22

Wniosek w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP;

VIII SA/Wa 835/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-24

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
1   Następne >   +2   +5   +10   100