Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

V SA/Wa 2927/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-23

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o nadanie statusu uchodźcy wobec stwierdzenia, że wniosek jest niedopuszczalny;

V SA/Wa 230/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-05

Wniosek w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy i odmowy udzielenia ochrony uzupełniającej oraz stwierdzenia, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające udzielenie zgody na pobyt tolerowany

V SA/Wa 2667/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-11

Wniosek w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy i odmowy udzielenia ochrony uzupełniającej i stwierdzenia, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające udzielenie zgody na pobyt tolerowany i wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

V SA/Wa 1911/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-14

Wniosek w przedmiocie wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

V SA/Wa 390/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-17

Wniosek w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy i odmowy udzielenia ochrony uzupełniającej oraz wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wobec stwierdzenia, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające udzielenie zgody na pobyt tolerowany

V SA/Wa 588/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-12

Wniosek w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy, odmowy udzielenia ochrony uzupełniającej oraz wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wobec stwierdzenia, że nie zachodzą okoliczności do udzielenia zgody na pobyt tolerowany

V SA/Wa 658/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-07

Wniosek w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy i odmowy udzielenia ochrony uzupełniającej oraz stwierdzenia, że nie zachodzą okoliczności udzielenia zgody na pobyt tolerowany

V SA/Wa 928/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-08

Skarga N. M. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

V SA/Wa 929/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-08

Skarga V. G. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

V SA/Wa 1647/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-24

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o nadanie statusu uchodźcy wobec stwierdzenia niedopuszczalności wniosku
1   Następne >   +2   +5   11