Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

III SA/Po 566/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-01-22

Wniosek w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP;

III SA/Gd 235/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Ol 149/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-02-27

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do opuszczenia terytorium RP

II SA/Sz 546/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-07-20

Wniosek w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Sz 1231/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-02-14

Wniosek w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Sz 329/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-04-29

Wniosek w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Sz 1180/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-05-16

Wniosek w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Go 582/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-08-31

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

III SA/Wr 392/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-21

Skarga J. B. na decyzję Wojewody D. w przedmiocie zobowiązania do opuszczenia terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Sz 1044/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-12-21

Skarga w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
1   Następne >   3