Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 103/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-03-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Z. w przedmiocie udzielenia upoważnienia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Z. do prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz do wydawania w tych sprawach decyzji w kwestii wniosku Wojewody Ś. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały

I OZ 985/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy B. , nr [..] w przedmiocie utworzenia ośrodka wsparcia pn. Dzienny Dom 'S.

II SA/Bd 1583/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-02-06

Wniosek w przedmiocie utworzenia ośrodka wsparcia pn. Dzienny Dom 'Senior