Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

I OSK 854/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-01

Wniosek w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

IV SA/Gl 756/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-11-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego w kwestii wstrzymania wykonania decyzji

I OSK 50/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-04

Wniosek w przedmiocie zwrotu kosztów szkolenia

III SA/Kr 536/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-07-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej

III SA/Gd 475/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia