Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Wr 278/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-05-12

Wniosek w przedmiocie utraty prawa do stypendium z dniem 17 lipca 2010 r.

I OZ 552/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-28

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego nr [...] w przedmiocie utraty prawa do stypendium z dniem 17 lipca 2010 r.

I OZ 788/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego nr [...] w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

II SA/Bd 121/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-02-16

Wniosek w przedmiocie rozłożenia na raty należności z tytułu zwrotu środków przyznanych na podjęcie działalności gospodarczej

I OZ 24/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podkarpackiego nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności tytułem zwrotu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

I OZ 40/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego znak: [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego

III SA/Gd 307/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-08-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

III SA/Łd 652/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-08-31

Wniosek w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

IV SA/Wr 773/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia zasiłku dla bezrobotnych

I OSK 2317/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-21

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia
1   Następne >   2