Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Po 989/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-11-07

Skarga P. M. na decyzję Wojewody w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

II SA/Po 990/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-11-07

Skarga P. M. na decyzję Wojewody w przedmiocie uchylenia decyzji o przyznaniu prawa do stypendium

III SA/Lu 756/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody L. w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej