Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 616/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego , nr [...] w przedmiocie pozbawienia statusu osoby bezrobotnej

III SA/Kr 1303/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-10

Skarga R. M. na decyzję Wojewody w przedmiocie pozbawienia statusu osoby bezrobotnej wniosku R. M. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Sz 742/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-07-01

Wniosek w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej oraz prawa do stypendium po s t a n a w i a: odmówić wstrzymania wykonania decyzji Starosty G. z dnia [...] r. nr [...].

IV SA/Gl 220/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu zasiłku dla bezrobotnych w kwestii wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Po 469/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-06-25

Wniosek w przedmiocie uchylenia w wyniku wznowienia postępowania decyzji w sprawie utraty statusu osoby bezrobotnej

I OZ 464/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego , Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych

III SA/Kr 343/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-07-23

Wniosek w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej

III SA/Kr 1042/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-08-17

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do dodatku aktywizacyjnego,

IV SA/Po 164/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

II SA/Wa 827/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-10

Wniosek w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej
1   Następne >   +2   4