Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

IV SA/Gl 126/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego

II SA/Go 85/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-03-01

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek

I OSK 854/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-01

Wniosek w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

IV SA/Gl 923/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego w kwestii wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

I OZ 464/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Ś. , Nr [...] w przedmiocie umorzenia nienależnie pobranego świadczenia

II SA/Sz 149/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-03-20

Wniosek w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej po s t a n a w i a: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji

IV SA/Wr 408/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-09-16

Wniosek w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

IV SA/Gl 756/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-11-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego w kwestii wstrzymania wykonania decyzji

II SA/Rz 1352/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie uchylenia decyzji własnej o utracie statusu osoby bezrobotnej w związku z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

IV SA/Gl 403/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-04-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej w kwestii wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   27