Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 635 Kultura fizyczna, sport i turystyka X

II GSK 115/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-25

Wniosek w przedmiocie zakazu działalności i wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych

II GZ 76/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-11

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sportu i Turystyki nr [...] w przedmiocie udzielenia upomnienia

VI SA/Wa 2373/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-27

Wniosek w przedmiocie udzielenia upomnienia oraz nakazu dostosowania statutu do wymogów określonych w ustawie o sporcie

II GZ 141/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-09

Skarga P.Z.T.S. z siedzibą w W. na decyzję Ministra Sportu w przedmiocie cofnięcia zgody na utworzenie związku sportowego

VI SA/Wa 2804/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-04

Wniosek w przedmiocie udzielenia upomnienia

II GZ 238/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-29

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sportu i Turystyki nr [...] w przedmiocie udzielenia upomnienia

VI SA/Wa 2338/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-12

Wniosek w przedmiocie udzielenia upomnienia postanowił: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji

VI SA/Wa 2408/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-04

Wniosek w przedmiocie nakazu wstrzymania świadczenia usług hotelarskich do czasu usunięcia stwierdzonych uchybień co do spełnienia wymagań w zakresie przepisów przeciwpożarowych

VI SA/Wa 1669/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-29

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji dotyczącej zaszeregowania obiektu hotelarskiego i wykreślenia obiektu z ewidencji

VI SA/Wa 276/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-10

Wniosek w przedmiocie zobowiązania władz związku sportowego do wykreślenia zapisów statutu
1   Następne >   +2   4