Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

I SA/Wa 210/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-20

Wniosek w przedmiocie nakazu wykonania robót budowlanych

I SA/Wa 1658/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-08

Wniosek w przedmiocie przeprowadzenia robót budowlanych

I SA/Wa 536/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-14

Wniosek w przedmiocie nakazania przywrócenia zabytku do stany poprzedniego

I SA/Wa 1183/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-16

Wniosek w przedmiocie wpisu do rejestru zabytków

VII SA/Wa 1598/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie wpisu do rejestru zabytków

II OSK 3074/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-14

Wniosek w przedmiocie nakazu doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu

I SA/Wa 1283/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-26

Wniosek w przedmiocie nakazu doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu

II OZ 668/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [....], znak: [...] wydaną w przedmiocie udzielenia pozwolenia na dobudowę

II OSK 1635/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-30

Wniosek w przedmiocie nakazu doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu

I SA/Wa 2052/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-23

Wniosek w przedmiocie nakazu doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu
1   Następne >   +2   +5   +10   19