Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

VII SA/Wa 378/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-15

Skarga J. T., M. T. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wstrzymania czynności egzekucyjnych

II SA/Sz 253/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-04-30

Wniosek w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

VII SA/Wa 1860/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-23

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia obowiązku wpłacenia zaliczki na poczet wykonania zastępczego

II OZ 24/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na postanowienie Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku Nr [...] w przedmiocie odmowy ...

II SA/Gl 434/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-10

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie zarzutów dotyczących postępowania egzekucyjnego w sprawie rozbiórki części obiektu budowlanego w kwestii wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia

II OZ 747/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na postanowienie Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w G. , nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Gl 495/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-18

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku rozbiórki obiektów budowlanych w kwestii wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania postanowienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w J. z dnia [...], nr [...]

II SA/Wa 223/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-23

Wniosek U. P. o wstrzymanie wykonania postanowienia Ministra Spraw Wewnętrznych nr [...]

II SA/Wr 751/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-04-01

Skarga E. Z. na postanowienie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku

VII SA/Wa 1578/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie: uznania zarzutów za nieuzasadnione
1   Następne >   +2   +5   +10   100