Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VII SA/Wa 378/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-15

Skarga J. T., M. T. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wstrzymania czynności egzekucyjnych

VII SA/Wa 1860/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-23

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia obowiązku wpłacenia zaliczki na poczet wykonania zastępczego

II SA/Gl 434/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-10

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie zarzutów dotyczących postępowania egzekucyjnego w sprawie rozbiórki części obiektu budowlanego w kwestii wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia

II SA/Gl 495/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-18

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku rozbiórki obiektów budowlanych w kwestii wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania postanowienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w J. z dnia [...], nr [...]

VII SA/Wa 1578/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie: uznania zarzutów za nieuzasadnione

VII SA/Wa 2939/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-09

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Gl 102/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-02-22

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Gl 1021/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-03-23

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku doprowadzenia obiektu do stanu poprzedniego w kwestii wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia

II SA/Gl 170/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-05-07

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku przedłożenia dokumentów w sprawie legalności budowy i użytkowania obiektu budowlanego na skutek wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia

VII SA/Wa 52/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-12

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia
1   Następne >   +2   +5   +10   34