Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

VII SA/Wa 2123/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uznania zarzutów wobec tytułu wykonawczego za nieuzasadnione

II SA/Gd 41/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-04-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki obiektu budowlanego

II OZ 184/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-22

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie uznania zarzutów wobec tytułu wykonawczego

II SA/Rz 663/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-08-11

Skarga U.B. i J.B. na postanowienie Wojewody P. w R. w przedmiocie zarzutów wobec prowadzenia egzekucji administracyjnej wniosku pełnomocnika skarżących o wstrzymanie wykonania czynności egzekucyjnych na czas trwania postępowania