Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Łd 510/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-09-27

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oraz wstrzymania czynności egzekucyjnych i uznania zarzutów za nieuzasadnione w sprawie rozbiórki tymczasowego obiektu budowalnego

II SA/Wr 736/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-12-21

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Wr 737/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-12-21

Wniosek w przedmiocie oddalenia zarzutów do postępowania egzekucyjnego