Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

VII SA/Wa 1904/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-22

Sprawa ze skargi A. S. w przedmiocie uznania zarzutów za niezasadne

VII SA/Wa 2123/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uznania zarzutów wobec tytułu wykonawczego za nieuzasadnione

II SA/Gd 41/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-04-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki obiektu budowlanego

II OZ 184/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-22

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie uznania zarzutów wobec tytułu wykonawczego

II SA/Łd 475/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-07-11

Wniosek w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Gl 178/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-06-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia wykonania rozbiórki budynku w kwestii wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia

II OZ 397/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 22 stycznia 2014 r., sygn. akt VII SA/Wa 1907/13 o odmowie wstrzymania wykonania zaskarżonego przez A.S. postanowienia Wojewody Mazowieckiego z [...] czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie uznania zarzutów za niezasadne

II SA/Rz 663/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-08-11

Skarga U.B. i J.B. na postanowienie Wojewody P. w R. w przedmiocie zarzutów wobec prowadzenia egzekucji administracyjnej wniosku pełnomocnika skarżących o wstrzymanie wykonania czynności egzekucyjnych na czas trwania postępowania

II OZ 616/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody M. z dnia [...], zn. [...] w przedmiocie wymierzenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Sz 643/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-08-13

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny w celu przymuszenia
1   Następne >   3