Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Wr 568/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-11-14

Wniosek w przedmiocie utworzenia zespołu pod nawą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

IV SA/Wr 568/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-11-14

Wniosek w przedmiocie utworzenia zespołu pod nawą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

I OZ 864/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Z. , Nr [...] w przedmiocie wyrażenia woli podjęcia działań na rzecz powołania spółki pod nazwą '[...]' Sp. z o. o.

II SA/Po 1026/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-02-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu G. w przedmiocie rozwiązania zespołu szkół

IV SA/Wr 568/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-11-14

Wniosek w przedmiocie utworzenia zespołu pod nawą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

III SA/Lu 189/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-04-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie wyrażenia woli podjęcia działań na rzecz powołania spółki pod nazwą 'P. L. Z.

IV SA/Gl 739/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-08-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Częstochowie w przedmiocie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu częstochowskiego w 2013 roku w zakresie wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Bk 674/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-08-29

Wniosek w przedmiocie wyrażenia zgody na wydzierżaw...