Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Gl 629/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy B. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwestii wniosku Wojewody [...] o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały

II OZ 1243/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-07

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Pielgrzymka Nr [...] w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Pielgrzymka, Nowa Wieś Grodz...

V SA/Wa 2987/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-24

Wniosek w przedmiocie dokonania zmian w budżecie Gminy Parysów na rok 2008

II SA/Gl 1202/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-10-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Buczkowice w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwestii wniosku Wojewody Śląskiego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały

I SA/Wa 206/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-15

Wniosek w przedmiocie likwidacji szkoły

II SA/Gl 943/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-11-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy N. w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy w kwestii wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały

II SA/Gl 632/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy B. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwestii wniosku Wojewody [...] o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały

I OZ 635/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy W. nr (...) w przedmiocie likwidacji Szkoły Podstawowej w T.

II SA/Wr 493/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-10

Wniosek w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Janowice Wielkie w gminie Janowice Wielkie

II SA/Wr 129/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-22

Wniosek w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi R. i B. (gm. S.) w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego działania parku wiatrowego B.
1   Następne >   +2   4