Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Kr 1969/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Starostwa Powiatowego w Olkuszu w przedmiocie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Olkuskiego