Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II SA/Rz 679/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-07-25

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w sprawie ze skargi P. H. na to zarządzenie zastępcze

I SA/Sz 1129/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-10-17

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 oraz Nr XVII/148/13 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2013

II SA/Wa 2078/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-28

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

I SA/Ol 222/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-05-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr '[...]' Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności w części Uchwały nr '[...]' z dnia '[...]' w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin na lata 2012

II SA/Wa 3/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-21

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Wa 1376/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-13

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Wr 108/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-04-24

Skarga G Z na uchwałę K R I O we W w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały R G Z nr [...] z dnia [...] w przedmiocie realizacji i finansowania inwestycji wniosku G Z o wstrzymanie wykonania uchwały

II GZ 274/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-14

Zażalenie na postanowienie WSA w O. w sprawie ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w O. , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

II SA/Rz 894/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-12-17

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały zarządu powiatu

III SA/Lu 313/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi H. C. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy D. K.
1   Następne >   +2   +5   +10   13