Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II OZ 990/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania zaskarżonego zarządzenia zastępczego w sprawie ze skargi A. B. na zarządzenie zastępcze Wojewody L. z dnia [...], znak [...], w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego