Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II SA/Bd 240/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-03-09

Wniosek w przedmiocie nadania nazwy ulicy

I OSK 708/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-22

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie powołania komisji konkursowych

III SA/Wr 141/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-05-07

Skarga Gminy W. na zarządzenie zastępcze Wojewody D. w przedmiocie nadania nazwy bulwarowi wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonego zarządzenia zastępczego Wojewody D.

II SA/Wa 248/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-29

Wniosek w przedmiocie zmiany nazwy ulicy położonej z J. C. na [...] W. L.

III SA/Kr 887/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-06

Wniosek w przedmiocie nadania nazwy ulicy '[...]' w miejscowości M.w Gminie

II SA/Go 532/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-08-16

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności Zarządzenia nr [...] Burmistrza Miasta w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr [...]

II SA/Go 27/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-02-20

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności § 1 w zakresie słów: 'z dniem [...] kwietnia 2018' uchwały Nr [...] Zarządu Województwa w sprawie powołania Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

III SA/Gd 122/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-02-28

Sprawa ze skargi Gminy Miasta na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie nadania nazwy ulicy

III SA/Gd 123/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-02-28

Sprawa ze skargi Gminy Miasta na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie nadania nazwy ulicy
1   Następne >   +2   6