Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SA/Lu 362/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

I OSK 9/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-24

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie niedopuszczenia do dalszego etapu naboru

III SA/Kr 1179/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-31

Wniosek w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu

III SA/Lu 371/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Sz 549/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-10-07

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

II SA/Bd 1288/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-01-09

Wniosek w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu

III SA/Lu 551/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie realizacji obowiązku wynikającego z przepisów przeciwpożarowych

II SA/Ol 346/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-05-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Nadzorczej Funduszu A w przedmiocie wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu Funduszu A

III SA/Lu 781/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek wraz z odsetkami i kosztami upomnienia w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

III SA/Lu 223/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-09-02

Sprawa ze skargi na decyzję L. Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w L. w przedmiocie wykonania obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej
1   Następne >   +2   +5   11