Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

IV SA/Gl 405/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy W. w przedmiocie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w W.

IV SA/Gl 301/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-06-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Przystajń w przedmiocie nadania nazwy ulicy w kwestii wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały