Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I OZ 525/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Pomorskiego w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji zakazującej zorganizowania zgromadzenia publicznego

III SAB/Gd 12/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-05-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji zakazującej zorganizowania zgromadzenia publicznego oddala wniosek skarżącego H. E. K. o wstrzymanie wykonania decyzji Prezydenta Miasta [...] , nr [...].

IV SO/Gl 8/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-05-15

Wniosek w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej

III SA/Kr 887/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-06

Wniosek w przedmiocie nadania nazwy ulicy '[...]' w miejscowości M.w Gminie