Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 649 Sprawy dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa oraz z zakresu ochrony informacji niejawnych X

I OZ 950/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Rady Ministrów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie cofnięcia poświadczenia bezpieczeństwa

I OZ 344/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego nr [...] w przedmiocie cofnięcia poświadczenia bezpieczeństwa