Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

VI SA/Wa 2944/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-26

Wniosek w przedmiocie oddalenia odwołania od rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

VI SA/Wa 1566/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-13

Wniosek w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 385/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-21

Wniosek w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

II SA/Rz 1250/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie oddalenia odwołania od rozstrzygnięcia postępowania konkursowego na zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w związku z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

VI SA/Wa 3083/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-20

Wniosek w przedmiocie nieuwzględnienia odwołania od rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

VI SA/Wa 1156/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-26

Wniosek w przedmiocie uwzględnienia odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

VI SA/Wa 3036/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-19

Wniosek w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 317/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-24

Wniosek w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu

VI SA/Wa 2941/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-21

Wniosek w przedmiocie nieuwzględnienia odwołania od rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielnie świadczeń opieki zdrowotnej

VII SA/Wa 373/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
1   Następne >   +2   +5   +10   14