Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Inne X

II SA/Rz 1250/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie oddalenia odwołania od rozstrzygnięcia postępowania konkursowego na zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w związku z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Rz 1353/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-12-01

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w sprawie z ich skargi na tę decyzję

II SA/Rz 77/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-02-06

Wniosek w przedmiocie konkursu ofert o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

II SA/Rz 976/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń z opieki zdrowotnej w związku z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Rz 517/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-05-28

Wniosek w przedmiocie oddalenia odwołania od rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego w trybie konkursu ofert dotyczących zawarcia umów o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w sprawie ze skargi A. sp. z o.o. z siedzibą na tę decyzję

II SA/Rz 544/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie oddalenia odwołania w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń z opieki zdrowotnej w związku z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji