Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Starosta X

I SA/Kr 435/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-04-25

Wniosek w przedmiocie opłat za czynności geodezyjno

I SA/Gd 1049/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-07-21

Wniosek w przedmiocie opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne

I SA/Gd 1050/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-07-21

Wniosek w przedmiocie opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne

I SA/Kr 1969/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Starostwa Powiatowego w Olkuszu w przedmiocie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Olkuskiego

I SA/Gd 1048/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-07-17

Wniosek w przedmiocie opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne