Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II GZ 319/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-04

Zażalenie na postanowienie WSA w S. w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego Nr [...] w przedmiocie umorzenia należności przyznanych na rozpoczęcie działalności gospodarczej

III SA/Wr 78/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-05-14

Skarga D. L. na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie stanowiska wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym, wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia,

VIII SA/Wa 364/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-29

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania z tytułu dotacji celowej na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy