Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Gd 1269/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-02-06

Wniosek w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego

II GZ 319/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-04

Zażalenie na postanowienie WSA w S. w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego Nr [...] w przedmiocie umorzenia należności przyznanych na rozpoczęcie działalności gospodarczej

III SA/Wr 78/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-05-14

Skarga D. L. na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie stanowiska wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym, wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia,

I SA/Kr 2232/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-13

Skarga A.K., na postanowienie Wojewody Małopolskiego, w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne,

VIII SA/Wa 364/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-29

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania z tytułu dotacji celowej na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy