Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

III SA/Wr 856/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-17

Skarga J.S., na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W., w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) za lata 2008 i 2009, wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji,

V SA/Wa 644/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-25

Wniosek w przedmiocie ustalenia kwoty nadmiernie pobranych płatności bezpośrednich do gruntów rolnych.

I SA/Kr 428/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-13

Wniosek w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2005,

I SA/Sz 272/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-04-08

Wniosek w przedmiocie wpisu do ewidencji producentów rolnych

I SA/Sz 217/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-04-24

Wniosek w przedmiocie wpisu do ewidencji producentów rolnych

I SA/Sz 207/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-04-28

Wniosek w przedmiocie wpisu do ewidencji producentów rolnych

V SA/Wa 1488/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-13

Wniosek w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu dostosowania gospodarstw rolnych do standardów UE

III SA/Wr 189/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-07

Skarga R. K. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu realizacji programu Rolnośrodowiskowego wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji,

I SA/Ol 948/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-01-19

Wniosek w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu programu rolnośrodowiskowego

II SA/Bd 188/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-03-30

Wniosek w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności
1   Następne >   +2   +5   +10   100