Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II OSK 1054/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-12

Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zakopanem o wstrzymanie wykonania wyroku WSA w Krakowie z 30 stycznia 2015 r., sygn. akt II SAB/Kr 338/14 w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w...

I OSK 2022/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-25

Skarga kasacyjna na bezczynność Komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu w przedmiocie wydania zaświadczenia zgodnie z wnioskiem

I OZ 525/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Pomorskiego w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji zakazującej zorganizowania zgromadzenia publicznego

IV SAB/Wa 187/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-16

Wniosek w przedmiocie rozpoznania odwołania

III SAB/Gd 12/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-05-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji zakazującej zorganizowania zgromadzenia publicznego oddala wniosek skarżącego H. E. K. o wstrzymanie wykonania decyzji Prezydenta Miasta [...] , nr [...].

VII SAB/Wa 22/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie

IV SAB/Wa 156/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

II SAB/Łd 95/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-12-28

Wniosek w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie nakazu przedłożenia ekspertyzy technicznej

IV SAB/Wa 147/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia

II OSK 1030/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-12

Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zakopanem o wstrzymanie wykonania wyroku WSA w Krakowie z 23 stycznia 2015 r., sygn. akt II SAB/Kr 415/14 w części, w której wymierzono Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Zakopanem dla Powiatu Tatrzańskiego grzywnę w sprawie ze skargi kasacyjnej Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zakopanem od wyroku WSA w Krakowie z 23 stycznia 2015 r., sygn. akt II SAB/Kr ...
1   Następne >   +2   4