Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1054/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-12

Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zakopanem o wstrzymanie wykonania wyroku WSA w Krakowie z 30 stycznia 2015 r., sygn. akt II SAB/Kr 338/14 w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w...

VII SAB/Wa 22/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie

II SAB/Łd 95/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-12-28

Wniosek w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie nakazu przedłożenia ekspertyzy technicznej

II OSK 1030/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-12

Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zakopanem o wstrzymanie wykonania wyroku WSA w Krakowie z 23 stycznia 2015 r., sygn. akt II SAB/Kr 415/14 w części, w której wymierzono Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Zakopanem dla Powiatu Tatrzańskiego grzywnę w sprawie ze skargi kasacyjnej Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zakopanem od wyroku WSA w Krakowie z 23 stycznia 2015 r., sygn. akt II SAB/Kr ...

II OSK 399/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-05

Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Grodzkim Szczecin o wstrzymanie wykonania punktu I wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi kasacyjnej Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Grodzkim Szczecin od wyroku WSA w Szczecinie z dnia 10 g...

II SAB/Łd 45/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-04-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie wydania zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie bez sprzeciwu zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego

VII SAB/Wa 57/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-20

Wniosek [...] spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [...] spółka komandytowa z siedzibą w W. o wstrzymanie wykonania decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] w sprawie ze skargi na bezczynność [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

VII SAB/Wa 58/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-20

Wniosek [...] spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [...] spółka komandytowa z siedzibą w W. o wstrzymanie wykonania decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] w sprawie ze skargi na bezczynność [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego