Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II OZ 566/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie wyłączenia sędziów w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

I OZ 16/16 - Postanowienie NSA z 2016-01-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej

I OZ 17/16 - Postanowienie NSA z 2016-01-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej

II SA/Ol 1139/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-01-27

Skarga '[...]' w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Olsztynie , sygn. akt II SA/Ol 293/14

IV SA/Wr 473/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie uchylenia decyzji o utracie statusu osoby bezrobotnej i orzeczenia co do istoty sprawy

II OW 15/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Małopolskiego w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę sygn. akt II SA/Kr 1367/15

IV SA/Wr 383/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-10-20

Wniosek w przedmiocie naruszenia zasady udzielania odpowiedzi na pisma stron

II OZ 340/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-06

Zażalenie na zarządzenie WSA w Łodzi w sprawie o sygn. akt III SA/Łd 495/15 sędziego WSA Ewy Cisowskiej-Sakrajdy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Łódz...

II OZ 928/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia [...] sierpnia 2012 nr [...] w przedmiocie wymeldowania

II OZ 929/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia [...] sierpnia 2012 nr [...] w przedmiocie wymeldowania
1   Następne >   3