Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Wr 473/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie uchylenia decyzji o utracie statusu osoby bezrobotnej i orzeczenia co do istoty sprawy

II OW 15/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Małopolskiego w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę sygn. akt II SA/Kr 1367/15