Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Wyłączenie sędziego X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol

II OW 80/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-29

Skarga S. K. i M. F. na decyzję Wojewody Podlaskiego w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi gminnej oraz wodociągu i linii oświetleniowej sygn. akt II SA/Bk 389/09

II OW 58/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-12

Skarga A. G. - D. na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej i umorzenia wznowionego postępowania

IV SA/Wr 136/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-03-07

Wniosek w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej oraz prawa do zasiłku

II SO/Ke 6/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-04-09

Skarga E. W., E. C., B. Z., W. S., B. M. i M. K. na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Kr 187/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] r., (znak: [...])

II SO/Ol 4/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-02-19

Wniosek w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę sygn. akt II SAB/Bk 57/12

II SA/Rz 80/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-05-07

Wniosek w przedmiocie odpowiedzi organu na pismo skarżącej

I OW 69/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II OW 13/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-06

Wniosek A. Z. o wymierzenie grzywny Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy, sygn. akt II SO/Ol 9/13

II OW 35/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zgłoszenia zamiaru budowy wiaty
1   Następne >   +2   +5   +10   44