Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 64/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku z 16 października 2014 r., sygn. akt II SO/Bk 35/14 o oddaleniu wniosku R.K. i Z.K. o wyłączenie sędziów WSA w Olsztynie Janiny Kosowskiej, Marzenny Glabas, Alicji Jaszczak-Sikory, Bogusława Jażdżyka, Beaty Jezielskiej, Tadeusza Lipińskiego, Katarzyny Matczak, Adama Matuszaka, Hanny Raszkowskiej, Ewy Osipuk, Andrzeja Błesińskiego, Zofii Skrzyneckiej, Wiesławy Pierechod, Tade...