Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 967/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-18

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Opolu w przedmiocie ewidencji gruntów i budynków

II SO/Bk 22/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-06-05

Wniosek w przedmiocie wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów

I OW 69/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-23

Skarga J. M. na czynność Starosty Tarnogórskiego w przedmiocie zmiany w ewidencji gruntów i budynków sygn. akt II SA/Gl 227/13

I OW 168/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-25

Sprawa ze skargi J. M. na czynność Starosty T. w przedmiocie zmiany w ewidencji gruntów i budynków, sygn. akt II SA/Gl 227/13