Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SAB/Bk 93/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-05-19

Wniosek w przedmiocie zaniechania i niezakończenia postępowania administracyjnego dotyczącego uchylenia, zmiany i stwierdzenia nieważności aktu własności ziemi

II OSK 2064/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-06

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu wymiany gruntów