Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

I OZ 985/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie jego wniosków o wyłączenie sędziów WSA w Warszawie B. S., S. M. P. i J. W. od orzekania w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia (...) października 20...

I OZ 803/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na bezczynność Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach w przedmiocie funkcjonariuszy straży pożarnej

I OZ 1057/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Obrony Narodowej nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SA/Ol 955/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-12-14

Wniosek w przedmiocie odmowy wypłaty uposażenia

II SAB/Wa 195/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-13

Wniosek w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności dotychczas wydanych w sprawie decyzji administracyjnych

I OZ 293/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie , Nr (...) w przedmiocie wyrównania nagrody rocznej za 2008 rok

I OZ 167/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie orzeczenia dyscyplinarnego

I OSK 800/10 - Postanowienie NSA z 2011-03-02

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

II SAB/Ol 51/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-03-10

Wniosek w przedmiocie rozpoznania odwołania z dnia '[...]' od opinii służbowej

I OZ 1187/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. A. na rozkaz personalny Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego , nr [...] w przedmiocie podwyższenia dodatku służbowego
1   Następne >   +2   +5   +10   25