Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II FW 9/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w E. w przedmiocie egzekucji świadczeń pieniężnych

II OZ 799/06 - Postanowienie NSA z 2006-08-30

Zażalenie na Postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku , Nr [...] w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu