Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II FW 6/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-24

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania podatkowego od nieruchomości

I OZ 214/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-02

Zażalenie na zarządzenie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w K. z dnia [...] Nr [...] oraz [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OZ 902/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-12

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II OZ 845/06 - Postanowienie NSA z 2008-04-24

Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA w sprawie z zażalenia SKO w G. na postanowienie WSA w Gdańsku , sygn. akt II SA/Gd 619/04 w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia skargi

II FW 7/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-24

Wniosek w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2000 r.

II GZ 273/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-28

Zażalenie na postanowienie WSA w R. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w części dotyczącej wydobywania kopaliny bez wymaganej koncesji

II FZ 503/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-02

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w L. w przedmiocie wyłączenia sędziów Wydziału I WSA w Łodzi od rozpoznania wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie I SA/Łd 293/08

II FW 8/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-23

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2003 r.

II FW 9/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-23

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2004 r.

II FW 10/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-23

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2005 r.
1   Następne >   +2   6