Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 627/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu , sygn. akt II SO/Op 3/10 o oddaleniu wniosku o wyłączenie od rozpoznania sprawy sędziów WSA we Wrocławiu w osobach: Haliny Betty, Olgi Białek, Lidii Błystak, Katarzyny Borońskiej, Andrzeja Ciska, Anetty Chołuj, Dagmary Dominik, Ireneusza Dukiel, Mieczysława Górkiewicza, Macieja Guzińskiego, Ludmiły Jajkiewicz, Magdaleny Jankowskiej - Szostak, Bogumiły Kal...

I OZ 113/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach , nr [...] w przedmiocie uprawnień do kierowania pojazdami

I OZ 807/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie sędziego NSA E. T. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Białymstoku nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o zasiłek celowy

I OZ 1197/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Siedlcach nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OW 84/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Białymstoku w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na lokalizację zjazdu

II OW 39/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-17

Skarga W. S. na decyzję SKO w Zamościu w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy, sygn. akt II SA/Lu 254/10

I OZ 520/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II OW 41/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-30

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy sygn. akt II SA/Wr 655/08

II OW 97/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-17

Wniosek w przedmiocie nakazania usunięcia odpadu w postaci wraku autobusu sygn. akt II SA/Wr 465/08

II FW 2/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-02

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   5