Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OW 21/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-11

Skarga B. G.-K. i M. K. na postanowienie SKO w O. w przedmiocie uchylenia postanowienia o stwierdzeniu uchybienia terminu do wniesienia odwołania sygn. akt. II SA/Op 136/09

II OW 22/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-11

Skarga B. G.-K. i M. K. na decyzję SKO w O. w przedmiocie uchylenia decyzji o warunkach zabudowy sygn. akt II SA/Op 199/09

II OW 61/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie uchylenia decyzji o warunkach zabudowy

I OZ 737/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-30

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Legnicy , nr [...] w przedmiocie odmowy wydania kopii dokumentów

II OZ 1045/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 15/10 o oddaleniu wniosku D. W. o wyłączenie od rozpoznania sprawy sędziów orzekających w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w osobach: Jadwigi Danuty Mróz, Andrzeja Wawrzyniaka, Alicji Palus, Mieczysława Górkiewicza, Jolanty Sikorskiej, Katarzyny Radom, Haliny Kremis, Małgorzaty Masternak - Kubiak, Henryki Łysikowskiej, Henryka Ożoga, Anny Siedleckiej, ...

I OZ 443/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie , znak: [...] w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej za rok 2007

I OZ 453/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie , znak: [...] w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej za rok 2008

II OW 3/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-14

Wniosek w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sygn. akt II SA/Bk 755/10

II OW 105/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-14

Wniosek w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy sygn. akt. II SA/Wr 327/09
1   Następne >   +2   5