Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 407/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Szczecinie , nr (...) w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I OZ 436/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 430/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia sygn. akt II SA/Wr 539/11

II OZ 27/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 657/11

I OZ 664/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu sygn. akt II SO/Op 3/12 oddalające wniosek D. W. o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu: Katarzyny Radom, Jolanty Sikorskiej, Haliny Betty, Tomasza Świetlikowskiego, Katarzyny Borońskiej, Anetty Chołuj, Marty Semiczek, Henryka Ożoga, Zbigniewa Łobody, Magdaleny Jankowskiej - Szostak, Bogumiły Kalinowskiej, Jerzego Strzebinczyka, Alicji Palus, Zygmunta Wiśniewsk...

II OW 9/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-03

Wniosek w przedmiocie odmowy sprostowania oraz wyjaśnienia wątpliwości co do treści postanowienia w sprawie uzgodnienia przedsięwzięcia sygn. akt II SA/Bk 849/11

I OSK 1811/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-29

Wniosek w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OZ 283/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Szczecinie oku, Nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I OZ 282/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Szczecinie oku, Nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I OZ 47/12 - Postanowienie NSA z 2012-01-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie dodatku mieszkaniowego
1   Następne >   +2   5