Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OW 204/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-23

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy sygn. akt II SA/Wr 516/13

I OZ 1036/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku , nr...

II OW 161/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-29

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania zakończonego postanowieniem w sprawie przekazania organowi właściwemu wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia w sprawie uzgodnienia zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie ...

II OW 164/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-29

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie zbiornika na nieczystości płynne o charakterze socjalno

II OW 124/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-27

Skarga T. K. na decyzję SKO w Kielcach w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, sygn. akt II SA/Ke 698/13

II OW 168/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-29

Wniosek o wznowienie postępowania w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Białymstoku w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację Z [...] w B., sygn. akt II SA/Bk 847/13

II OW 150/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Kielcach w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, sygn. akt II SO/Kr 26/13

II OW 185/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Kielcach w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy sygn. akt II SA/Ke 819/13

I OZ 202/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Szczecinie Nr (...) w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II OW 113/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Kielcach w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, sygn. akt II SA/Ke 523/13
1   Następne >   +2   5