Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 102/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-05

Zażalenie na zarządzenie WSA w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 76/13 w kwestii wniosku skarżącego o wyłączenie sędziów WSA w Gliwicach

II OZ 460/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. Nr [...] w przedmiocie odmowy wydania decyzji uwzględniającej wniosek o przywrócenie stanu poprzedniego ukształtowania terenu

II GW 2/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-17

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OZ 1202/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-09

Zażalenie na zarządzenie WSA w Gliwicach w sprawie z wniosku Z. R. o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu i sędziów WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję SKO z dnia [...] lipca 20...

I OZ 1219/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi T. W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 504/13

I OZ 401/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-06

Zażalenie od postanowienia WSA w Szczecinie z 26 lutego 2015 r., sygn. akt II SA/Sz 393/14 oddalającego wniosek o wyłączenie sędziego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Szczecinie z [...] marca 2014 r. Nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I OZ 165/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-03

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie wyłączenia sędziów w sprawie ze skargi na postanowienie SKO [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II OSK 2864/13 - Postanowienie NSA z 2015-06-24

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 93/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-13

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia przekazującego zgodnie z właściwością wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

I OZ 195/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1502/12 oddalające wniosek J. B. o wyłączenie sędziów: Doroty Apostolidis, Dariusza Chacińskiego, Jolanty Dargas, Mirosława Gdesza, Iwony Owsińskiej-Gwiazdy, Agnieszki Jędrzejewskiej-Jaroszewicz, Marty Kołtun-Kulik, Dariusza Kurkiewicza, Iwony Kosińskiej, Elżbiety Lenart, Emilii Lewandowskiej, Marka Leszczyńskiego, Iwony Maciejuk, Agnieszki Miernik, Gabrieli Nowak, Dariusza...
1   Następne >   +2   +5   9