Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 268/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Gdańsku , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia prawa do zasiłku okresowego pos...

I OZ 263/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Gdańsku , nr [...] w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia prawa do zasiłku okresowego p...

I OZ 269/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Gdańsku , nr [...] w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia prawa do zasiłku okresowe...

II FZ 255/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie wyłączenia wszystkich Sędziów orzekających w Wydziale I WSA w Łodzi od orzekania w sprawie o sygn. akt I SA/Łd 871/16 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Łodzi nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2015 r.

I OZ 362/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie zmiany decyzji dotyczącej zasiłku okresowego

I OZ 37/18 - Postanowienie NSA z 2018-01-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. , nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego post...

I OZ 197/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie o sygn. akt III SA/Gd 382/17 w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Gdańsku , nr [...] ...

I OZ 51/18 - Postanowienie NSA z 2018-01-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w G. oku, nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 50/18 - Postanowienie NSA z 2018-01-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w G. oku, nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 10/18 - Postanowienie NSA z 2018-01-30

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO [...] , nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania
1   Następne >   +2   4